bethesda mining company case nppmainpuri inзурвас үлдээгээрэй