уул уурхайн галит нь машин шаарддаг уузурвас үлдээгээрэй