iom хүрээлэнгийн материал ашигт малтмал уул уурхайнзурвас үлдээгээрэй