цилиндр толгой хавхлага суудал бутлуурын чулуузурвас үлдээгээрэй