нүүрсний уурхайн жингийн алдагдлыг хэрхэн зогсоохзурвас үлдээгээрэй