үхэр тахиа адууны үхэр шувууны тэжээлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжзурвас үлдээгээрэй