150 000 м3 блочного оборудованиязурвас үлдээгээрэй