бөөнөөр тэжээх тоног төхөөрөмж элсзурвас үлдээгээрэй