дугуй хэлбэртэй боржин боржингүй блогзурвас үлдээгээрэй