шугаман хөдөлгөөнтэй хоёр тавцан нүүрсний химийн доргиурт шигшүүрзурвас үлдээгээрэй