добыча фарфоровой глины в нигериизурвас үлдээгээрэй