terengannnnuд нарны карьер нэмнэзурвас үлдээгээрэй