кеда 40тн бөмбөлөгний хүчин чадалзурвас үлдээгээрэй