хатуу хатуу чулуулгийн гүний алтны уурхайн баруун эргийн nzзурвас үлдээгээрэй