zk golden үйлдвэрлэгчээс бүрэн уусгах савзурвас үлдээгээрэй