ил уурхайн тоосны задгай нягтын утгазурвас үлдээгээрэй