бөмбөлөгт дүүргэлтийн эзэлхүүнийг хэрхэн тооцоолохзурвас үлдээгээрэй