нүүрсний уурхайн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл болон түүнтэй холбоотой хог хаягдал aзурвас үлдээгээрэй