ил уурхайн тоосны задгай хүчин зүйлзурвас үлдээгээрэй