үйлдвэрлэлийн ашигт малтмалын инженерүүдзурвас үлдээгээрэй