чиргүүл дээр суурилуулсан газрын цооног өрөмдөх төхөөрөмжзурвас үлдээгээрэй