gpcийн эзэмшилд байгаа ил уурхайн хөрөнгө засвар үйлчилгээнээсзурвас үлдээгээрэй