ашиг хүртэгч соронзон элс хагас нойтонзурвас үлдээгээрэй