ил уурхайн үйлдвэрийг хэрхэн хийхзурвас үлдээгээрэй