цементийн үйлдвэрлэлд ихэвчлэн нэмдэг гипсийн хэмжээзурвас үлдээгээрэй